گالری رسانه

خدمات عامه

در این گزارش بر فعالیت بخش های مختلف معینیت ارشد امور امنیتی نگاهی شده است.

علما، بزرگان و متنفذین اهل تشیع کشور در یک نشست امنیتی

مجلس صلح و آشتی، میان دو تن که در حدود بیشتر از ده سال نزاع و دشمنی داشتند

فهیم تانک و خالد دو سارقی که در دها مورد سرقت های مسلحانه دست داشتند از سوی منسوبین حوزه هفدهم پولیس

اختطاف

رهبری وزارت امور داخله به خانه‌ی شهید زینب عبداللهی، رفته و با خانواده‌ی وی اظهار غم‌شریکی نمو

در روزهای اخیر ویدیوی بازداشت دو تن از سوی منسوبین امنیتی در میان کاربران دست بدست میشود که

بازداشت یک گروپ ۷ نفری اختطاف‌گران توسط مجاهدین حوزه پانزدهم شهر کابل

یک گروه پنج نفری از سارقین مسلح که یک عراده موتر نوع کرولا را از ناحیه دهم کابل به سرقت برده

مولوی عنایت الله به صفت معاون تصدی امنیتی محافظت عامه وزارت امورداخله گماشته شد

نشت مردمی حوزه دهم

نشت با استادان پوهنتون ها

معینیت مبارزه با مواد

دکابل ښار نهمې حوزې اړوند دپکتيا کوټ په سیمه کې په یوه شخصي شخړه کې سمونیار

تعداد 66 تن به شمول رؤسا و مدیران ولایتی جدیدالتقرر برای معینیت مبارزه با مواد مخدر

Pagination