افتتاح یک کتابخانه در قرارگاه وزارت امورداخله

rahimzai_moi
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - ۱۳:۴۳
moi

یک باب کتابخانه پیش از چاشت امروز در قرارگاه وزارت امور داخله افتتاح گردید در مراسم گشایش این کتابخانه لوی پاسوال عبدالجبار پردلی معین اداری، نصرت رحیمی سرپرست مطبوعات و روابط عامه، پوهنیار مل پاسوال جاوید بهشتی رییس تعلیمات و تحصیلات و یک تعداد منسوبین این وزارت شرکت داشتند.
لوی پاسوال عبدالجبار پردلی معین اداری وزارت امور داخله، در مراسم گشایش این کتابخانه گفت که گشایش این کتابخانه می‌تواند در جهت بلند بردن سطح علمی منسوبین قرارگاه وزارت امور داخله موثر واقع شود.
معین اداری؛ بربلند بردن سطح علمی و تحصیلی منسوبین وزارت امور داخله تأکید کرده، افزود که در آینده نزدیک کتابخانه برقی نیز ایجاد خواهد شد.
در این کتابخانه بیش از ده هزار جلد کتاب مختلف عملی، مسلکی، حقوقی، فلسفی، تاریخی و اجتماعی وجود دارد.