ابلاغیه ریاست عمومی رسیده گی به حوادث و اطفائیه

moi-af
ثقیس

هموطنان عزیز به منظور حفظ جان، مال و دارایی های شخصی و عامه دستورالعمل ذیل را جدآ در نظر بگیرید:
1.از تمام مالکین مارکیت ها تقاضا میگردد بمنظور جلوگیری از وقایع آتش سوزی ها، ذخایر تیل و دیگر اشیا ممنوعه که باعث وقوع آتش سوزی میگردد به هر عنوان که بالای بام مارکیت ها جابجا شده باشد هرچه زود تر جمع آوری و پایین گردد.
2.از گذاشتن و گدام نمودن اجناس در راه روها و برنده ها که باعث مسدود شدن راه میگردد خود داری نمایید.
3.از خشک نمودن لباس بالای بخاری خود داری نمایید
4.ذغال را قبل از گذاشتن در زیر صندلی در فضای آزاد تازه نموده تا شعله آبی رنگ به سفیدی مبدل گردد
5.گوگرد و دیگر وسایل تولید حرارت را از دسترس اطفال دور نگهدارید
6.از گرم نمودن بالون های گازی بالای بخاری و آتش جلوگیری نمایید
7.از استفاده بالون های گازی توسط اطفال جدا جلوگیری گردد
8.قبل از استفاده وال وسایل گازی باید چک و کنترول  بعدا لایتر و یا گوگرد روشن گردد
9.در اثنای پرکاری بالون های گاز باید ۲۰ فیصد از حجم اصلی آن کم پرکاری گردد
10. واشل بالون های گازی در اثنای پرکاری باید کنترول و تجدید گردد
11. بی پروایی و پرتاب بالون های گاز باعث خرابی وال خروجی شده و باعث حریق میگردد
12. از ذخیره نمودن مواد مشتعله و سوزنده در نزدیک آشپزخانه، دکاکین، گدام ها، منازل و تهکاوی جلوگیری گردد
13. از کشیدن سگرت و روشن نمودن سگرت لایتر در محل توزیع مایعات مشتعله جلوگیری گردد
14. بخاطر جلوگیری از شارتی برق باید تمام لین ها و فیوز های فرسوده ترمیم و تجدید گردد
15. از وسایل برقی غیر استندرد استفاده نگردد
16.از یک ساکت برای چندین نوع وسیله استفاده نگردد
17. وسایل برقی کهنه به طور خودسرانه ترمیم نگردد
18.از جابجا نمودن اجناس و منسوجات پیش از حد در دکاکین و مارکیت ها جلوگیری گردد
19. با استشمام نمودن بوی پطرول و گازات در منازل، اتاق ها و دفاتر خویش فورا دروازه ها و کلکین ها را باز نموده و از روشن نمودن سویچ های برق، گوگرد و سکرت لایتر خود داری نمایید
20.تمام موسسات دولتی وشخصی مکلف اند تا مطابق نظریات مسؤلین اداره رسیده گی به حوادث و اطفائیه تاسیسات خویش را با وسایل اولیه ضد حریق تجهیز نمایند و در غیر آن با متخلفین مطابق مقرره تنظیم امور اطفائیه برخورد قانونی صورت میگیرد.
21. رانندگان محترم به مجرد شنیدن آلارم وسایط اطفایوی و امبولانس ها جاده را تخیله نموده حق اولویت به وسایط اطفایوی داده شود.
22. در صورت وقوع واقعه حریق به زودترین فرصت به تیلفون های ذیل (۰۲۰۲۱۰۱۱۳۳۳) و یا (۰۲۰۲۳۰۰۳۰۴) و یا (۰۲۰۲۳۰۴۳۶۵) و (۱۰۱) پولیس اطفائیه به تماس شده طلب کمک شوید.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۴ - ۱۲:۹
Background image
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۳۵
Background image

اطلاعیۀ قوماندانی عمومی اکادمی پولیس

قوماندانی عمومی اکادمی پولیس در نظر دارد تا با درنظرداشت ظرفیت، یک عده افسران وساتنمنان پولیس را از طریق امتحان کانکور در برنامۀ لیسانس پوهنځۍ داخل

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۲۹
Background image

اطلاعیۀ قوماندانی عمومی اکادمی پولیس

قوماندانی عمومی اکادمی پولیس در نظر دارد که فارغان ذکور صنوف دوازدهم لیسه‌های مرکز و ولایات کشور را از طریق امتحان کانکور در برنامۀ لیسانس روزانۀ پ

بازگشت به اطلاعیه ها