کمپیوترکار ع مدیریت ارزیابی

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۳:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

 خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

  • 1- پایبند به حاضری بوده وظایف سپرده شده را عندالموقع اجراء نموده از صورت اجراأت خویش همزمان به آمرین مربوطه اطمینان میدهد .
  • 2- مکاتیب ، پلانها ، پیشنهادات ، گذارشات و سایر اسناد کمپیوتر شده را در فایل های جداگانه حفظ نموده عندالموقع بدسترس مسئولین قرار میدهد .
  • 3- استفاده درست و مواظبت از دستگاه کمپیوتر مربوط ، لوازم و ملحقات آن .
  • رعايت مقررات وضع شده در حصه حفظ محرمیت اسناد و مدارک که از جانب رهبری مربوطه به ایشان توصیه گردیده باشد .
  • 4- از انتقال اسناد و مدارک وظیفوی و غیره توسط فلش و یا سایر وسایل انتقال دهنده جداً خودداری نماید .
  • 5- در ختم وظیفه کمپیوتر مربوطه را خاموش نموده و از خاموش نمودن سیستم برق آن اطمینان حاصل نماید .
  • 6-  صفحه ایمیل ها را چک نموده و به معاونیت قوماندانی راپور میدهد.

وظایف فوق برای تمامی کمپیوترکاران شامل تشکیل بصورت واحد قابل تطبیق است.

کمپیوترکار ع مدیریت ارزیابی

  •   عنوان وظیفه

لمری حارن

بست اناث

 

1 بست

تعداد بست ها

شرایط متقاضی

  • - داشتن حداقل درجه تحصیل لیسانس اکادمی پولیس  و یا معادل آن.

- داشتن حد اقل یک سال  تجربه کاری مرتبط به وظیفه.   

- داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتر (پروگرام آفیس).

- تسلط کامل به زبان های رسمی کشور (دری و پشتو).   

- رتبه کاندیدان طبق پالیسی اپس، یک بست پائین، یک بست بالاتر و یا معادل بست باشد.

Documents

فورم متقاضی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies