مسئول ق ا ولایات مدیریت ع تحکیم نظم و دسپلین

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۳:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

 خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

 

1-  دایر نمودن سیمینارها در قطعات وجزتام ها پولیس ملی در تفاهم با مسئولین قطعات وجزوتام پیرامون مراعات نمودن نظم و دسپلین.

2- ترتیب وتنظیم پلان های کنترولی درتفاهم با مسئولین قطعات وجزتام ها بادرنظرداشت  اساسات عمومی اصولنامه دسپلین .

3- تشریح و توضیح لکچرنوت ها و اصولنامه دسپلین به مسولین تعلیم وتربیه قطعات وجزتامهای پولیس ملی.

4-ارزیابی پرسونل قطعات وجزوتام های مربوط قوماندانی ها امنیه ولایات ازنگاه رعیت نمودن نظم دسپلین .

5- ارایه گذارشات از اجراات خویش به مدیرع تحکیم نظم دسپلین.

مسئول ق ا ولایات مدیریت ع تحکیم نظم و دسپلین

  •         عنوان وظیفه

سمونیار

بست ذکور

1 بست

تعداد بست ها

                                                             شرایط متقاضی          

  • - داشتن حداقل درجه تحصیل لیسانس اکادمی پولیس  و یا معادل آن.

- داشتن حد اقل یک سال  تجربه کاری مرتبط به وظیفه.   

- داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتر (پروگرام آفیس).

- تسلط کامل به زبان های رسمی کشور (دری و پشتو).    

- رتبه کاندیدان طبق پالیسی اپس، یک بست پائین، یک بست بالاتر و یا معادل بست باشد.

Documents

فورم متقاضی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies