قوماندان بلوک تولی محافظ قرارگاه

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۳:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

وظایف قوماندانان بلوک :بست ( لمری حارن )

قوماندانان بلوک دروظایف گزمه سهم فعال گرفته و پرسونل وسربازان مربوطه را در وظایف محوله سوق واداره نموده از وضع دسپلین ، قیافه ووضع معیشتی شان باخبری وکنترول مینماید

پلانهای پهره داری 24 ساعته وگزمه افراد را ترتیب وبعد از ملاحظه شد قوماندان تولی انرا عملی مینماید .

پرسونل وافراد را جهت پیشبرد دروس وتطبیق مساعی 24 ساعته وکارهای حشر اماده وحاضر مینماید .

 

قوماندان بلوک تولی محافظ قرارگاه

  •    عنوان وظیفه

لمری حًارن

بست ذکور

1 بست

تعداد بست ها

                                                             شرایط متقاضی     

  • - داشتن حداقل درجه تحصیل لیسانس اکادمی پولیس  و یا معادل آن.
  • - داشتن حد اقل دوسال  تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

 - داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتر (پروگرام آفیس).

- تسلط کامل به زبان های رسمی کشور (دری و پشتو).    

 - رتبه کاندیدان طبق پالیسی اپس، یک بست پائین، یک بست بالاتر و یا معادل بست باشد.

 

Documents

فورم متقاضی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies