عضو مسلکی مدیریت ع سپورت

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۳:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

  • اعضـای مسـلکی سپورت تحت رهنمائی مدیرعمومی سپورت وتربیت بدنی اجـرای وظـیفه مینمایند .
  • تمام پلانهای مربوط ورزشی وکلوپ سپورتی قطعات وجزوتامهای پولیس را ترتیب وغرض منظوری به مدیر اریه میدارند .
  • ازپلانهای ســپورتی دسته جمعی درتمام قطعات قوای پولیس وکلپ های ازاد وارسی وگــــزارش دهی می‌نمایند
  • تمرینات عملی ورزشکاران قوای پولیس را طـبق پلان هـــمه وقته کنترول ووارســی میـنمایند
  • بمنظور تقویه تیم های ورزشی ورزشکاران قوای پولیس فوتو های یادگاری انها را درکتاب افتخارات مدیریت عمومی ثبت مینماید
  • وسایل وتجهیزات کلپ های سپورتی قوای پولیس را اکمال ومشکل شانرا دراین مورد با مدیرعمومی سپورت مطرح مینماید .
  • درتحکیم نظم دسپلین سپورتی قطعات وجزوتامها  باامرین تعلیم وتربیه درتماس بوده درروزهای ملی وتاریخی تیم های سپورتی را به انجام نمایشات مطالبه مینماید .

عضو مسلکی مدیریت  ع سپورت

  •  عنوان وظیفه

حارمن

بست ذکور

1 بست

تعداد بست ها

شرایط متقاضی

  • - داشتن حداقل درجه تحصیل لیسانس اکادمی پولیس  و یا معادل آن.

- داشتن حد اقل یک سال  تجربه کاری مرتبط به وظیفه.   

- داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتر (پروگرام آفیس).

- تسلط کامل به زبان های رسمی کشور (دری و پشتو).   

- رتبه کاندیدان طبق پالیسی اپس، یک بست پائین، یک بست بالاتر و یا معادل بست باشد

Documents

فورم متقاضی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies