در ۸ ولایت؛ بیش از ۳۹۰ جریب مزارع کوکنار تخریب و ۹تن از فروشندگان مواد مخدر بازداشت شدند

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ - ۹:۲
zzz

پولیس مبارزه با مواد مخدر در ۸ ولایت بیش از ۳۹۰ جریب مزارع کوکنار را تخریب و ۹ تن را در پیوند به فروش مواد مخدر بازداشت نمودند.
از این میان، ۳۸۶ جریب زمین در ولسوالی ارگو ولایت بدخشان، ۷ جریب زمین در ولسوالی الفاروق ولایت غور و ده ها جریب زمین دیگر در ولسوالی های تگاب و نجراب ولایت کاپیسا و ده ها جریب زمین دیگر در ولسوالی بگرام ولایت پروان از کشت کوکنار پاکسازی گردید.
همچنان پولیس مبارزه با مواد مخدر ۳تن را همرا با ۵۸۲ قرص تابلیت کا و ۲۰۰ پاکت تابلیت زیکف از کابل، ۲تن را با ۳۰۳ قرص تابلیت کا و ۱۹۱ گرام شیشه از ولایت کندز، ۲تن را در پیوند به فروش ۶۰ لیتر مشروبات الکولی از فاریاب و یک تن دیگر از فروشندگان مواد مخدر را از ولایت هرات بازداشت نمودند.