در ۴ولایت؛ مزارع کوکنار تخریب و ۴تن بازداشت گردیدند

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۱۹
یییی

پولیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین عملیات جداگانه ۳۳۲ جریب زمین را در نقاط مختلف ولایت هلمند و ۷ جریب زمین را در ولایت لغمان از کشت کوکنار پاکسازی نمودند.
همچنان پولیس، ۲تن را از کنر و ۲تن دیگر را از ولایت نیمروز در پیوند به فروش مواد مخدر بازداشت کردند.