اعلان (4) پُست قراردادی (NTA) ریاست محترم عمومی پیژنتون وزارت امور داخله

moi-af
چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۹:۴۰

Publish Date

Closing Date

ریاست منابع بشری وزارت امور داخله به نمایندگی از ریاست محترم عمومی پیژنتون این اداره به تعداد (4) پُست کارکن قراردادی (NTA) آنریاست را با مشخصات و جزئیات زیر به اعلان می‌گذارد تا واجدین شرایط مطابق به رهنمود و فورم ضمیمه شده درخواست ارسال نمایند. قابل تذکر است که شرایط استخدام برای تمامی پُست‌های زیر یکسان بوده و صرفاءً لوایح وظایف آنها تفاوت دارد / د کورنیو چارو وزارت د بشري سرچینو ریاست د دې ادارې د پېژنتون محترم ریاست په استازیتوب، د هغه ریاست  (4) قراردادي کارکوونکو (NTA) بستونه په لاندې مشخصاتو او توضیحاتو سره اعلان ته سپاري، تر څو وړ کسان د لارښود او د ضمیمې فورمې سره سم غوښتنلیک ولیږي. د یادونې وړ ده، چې د ټولو لاندې بستونو لپاره د ګمارلو شرایط یو شان دي او یوازې د دوی د دندې لایحې توپیر لري.
معلومات کلی پُست‌ها
1. کارشناس سیستم اَپس (APPS-Afghanistan Personnel & Pay System)
عنوان وظیفه: کارشناس تخنیکی اَپس (APPS-Afghanistan Personnel & Pay System)
بست: قراردادی (NTA)
وزارت/اداره: ریاست عمومی پژنتون
تعداد: (2) پُست
موقعیت: کابل، وزارت امور داخله
معاش: مطابق نورم NTA، کتگوری/گرید (B1)
هدف: دانش کافی در تمامی زمینه‌های توسعه وب، ثبت معلومات پرسنل تمامی قطعات و جزوتام‌ها با کمپیوتری نمودن کارتوتیک یا سوانح نیروهای پولیس در سیستم اَپس و ارائه معلومات در مورد یک منسوب پولیس اعم از معاشات، امتیازات، ترفیعات، پیشینه کاری و سایر اطلاعات به اساس معلومات ثبت شده در سیستم اپس ریاست عمومی پیژنتون.
مسئولیت‌های وظیفوی (Duties)

 • توانایی توسعه برنامه‌های کامل وب در بخش فرانت-اند (Front-End) و بک-اند (Back-End).
 • توسعه نمونه‌های اولیه سافت‌ویر، نظارت بر عملکرد ویب و عیب یابی برنامه‌های تحت وب.
 • توانایی استفاده از فریمورک لاراول (Laravel) به هدف استفاده از زبان برنامه نویسی PHP.
 • ثبت تعیین بستی پرسونل پولیس پس از امریه و اشتراک در جلسات تخنیکی سیستم اَپس.
 • اصلاحات در ریکاردهای پرسونل در صورت بروز مشکلات تخنیکی و تهیه فورم کارت هویت آنها.
 • انکشاف روابط مثبت با مسئولان پروگرام اَپس در حمایت از امور کادری، منابع بشری و معاشات.
 • انکشاف طرزالعمل‌ آزمایشی و تأیید سیستم نرم افزار با تشخیص معیارهای عملکرد APPS.
 • مشوره با کاربران سیستم اَپس و مشترکین در مورد طرح سیستم نرم افزار و چگونگی حفظ آن.
 • حفاظت از وسایل تخنیکی و تجهیزات مربوط و داشتن تعهد در استفاده موثر از دارایی‌های عامه.
 • همکاری در ارتقای ظرفیت کارکنان شامل تشکیل و سیستم سازی در بخش‌های مربوطه
 • ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست محترم عمومی پیژنتون.
 • ارائه گزارش ماهانه، ربعوار و سالانه عندالضرورت از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای مربوط به مافوق.
 • اجراء سایر وظایف محوله و قانونی تفویض شده به متصدی از جانب مقام ذیصلاحِ بخش مربوط.

تحصیلات، تجارب و مهارت‌ها

 • داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در کامپیوتر ساینس (به ماستر ارجحیت داده می‌شود).
 • داشتن حداقل (7) سال تجربه کاری مرتبط برای لیسانس و (5) سال برای ماستر.
 • تسلط کامل به زبان های رسمی (دری و پشتو) و زبان انگلیسی حداقل در سطحِ (B1-CEFR).
 • تسلط کامل به مهارت هفت‌گانه (ICDL) و فریمورک لاراول (توسعه دهنده فول استاک).
 • توانایی کار با زبان‌های برنامه نویسی JavaScript، HTML و CSS.
 • آشنایی با زبان‌های مورد استفاده در توسعه back-end مانند Python و Ruby.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. کارشناس تخنیکی کارت هویت
عنوان وظیفه: کارشناس تخنیکی کارت هویت 
بست: قراردادی (NTA)
وزارت/اداره: ریاست عمومی پژنتون
تعداد: (1) پُست
موقعیت: کابل، وزارت امور داخله
معاش: مطابق نورم NTA، کتگوری/گرید (B1)
هدف: دانش کافی در تمامی زمینه‌های توسعه وب، تسهیل پروسه‌های توزیع کارت هویت اعم از تهیه، ترتیب، چاپ و صدور کارت هویتِ منسوبین پولیس به اساس معلومات ثبت شده در سیستم اَپس (AAPS) ریاست عمومی پیژنتون.
مسئولیت‌های وظیفوی (Duties)

 • توانایی توسعه برنامه‌های کامل وب در بخش فرانت-اند (Front-End) و بک-اند  (Back-End).
 • توسعه نمونه‌های اولیه سافت‌ویر، نظارت بر عملکرد ویب و عیب یابی برنامه‌های تحت وب.
 • توانایی استفاده از فریمورک لاراول (Laravel) به هدف استفاده از زبان برنامه نویسی PHP.
 • ثبت معلومات ذاتی افسران، ساتنمنان و ساتونکی‌ها در سیستم اَپس و یا دیتابیس مربوط.
 • طرح و انکشاف سیستم موجوده (اَپس) به منظور جلوگیری از حذف شدن اسناد کارت هویت.
 • کنترول کیفیت ثبت معلومات و حصول اطمینان از صحت بودن دیتای ثبت شده به سیستم.
 • شریک سازی اطلاعات کارت هویت با بخش‌های ذیدخل جهت تسریع امور محوله و توزیع کارت.
 • طرح و تطبیق فارمت‌های خاص کارت هویت و دیتابیس مربوط با اخذ Back up از آن.
 • نظارت بر نحوه چاپ و توزیع کارت هویت مطابق به پرنت نمونه‌ای و اطلاعات ثبت شده.
 • همکاری در ارتقای ظرفیت کارکنان شامل تشکیل و سیستم سازی در بخش‌های مربوطه
 • ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست عمومی پیژنتون.
 • ارائه گزارش ماهانه، ربعوار و سالانه عندالضرورت از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای مربوط.
 • اجراء سایر وظایف محوله و قانونی تفویض شده به متصدی از جانب مقام ذیصلاحِ بخش مربوط.

تحصیلات، تجارب و مهارت‌ها

 • داشتن سند تحصیلی لیسانس در کامپیوتر ساینس (به ماستر ارجحیت داده می‌شود).
 • داشتن حداقل (7) سال تجربه کاری مرتبط برای لیسانس و (5) سال برای ماستر.
 • تسلط کامل به زبان های رسمی (دری و پشتو) و زبان انگلیسی در سطحِ حداقل (B1-CEFR).
 • تسلط کامل به مهارت هفت‌گانه (ICDL) و فریمورک لاراول (توسعه دهند فول استاک).
 • توانایی کار با زبان‌های برنامه نویسی JavaScript، HTML و CSS.
 • آشنایی با زبان‌های مورد استفاده در توسعه back-end مانند Python، Ruby و Java.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. کارشناس برنامه‌های الکترونیکی
عنوان وظیفه: کارشناس برنامه‌های الکترونیکی 
بست: قراردادی (NTA)
وزارت/اداره: ریاست عمومی پژنتون
تعداد: (1) پُست
موقعیت: کابل، وزارت امور داخله
معاش: مطابق نورم NTA، کتگوری/گرید (B1)
هدف: تسهیل پروسه‌های مربوط به برنامه‌های الکترونیکی و یا مدیریت PMO با تأمین اطلاعات، تنظیم دیتابیس و هماهنگی امور مالی و کادری.
مسئولیت‌های وظیفوی (Duties)

 • توانایی توسعه برنامه‌های کامل وب در بخش فرانت-اند (Front-End) و بک-اند  (Back-End).
 • توسعه نمونه‌های اولیه سافت‌ویر، نظارت بر عملکرد ویب و عیب یابی برنامه‌های تحت وب.
 • توانایی استفاده از فریمورک لاراول (Laravel) به هدف استفاده از زبان برنامه نویسی PHP.
 • تسهیل پروسه‌های تخنیکی پیرامون برنامه‌های الکترونیکی یا PMO ریاست عمومی پیژنتون.
 • تنظیم و توسعه دیتابیس جهت تأمین اطلاعات مربوط به برنامه‌های الکترونیکی (PMO).
 • تحلیل و ارزیابی معلومات منسوبین در سیستم پرداخت معاشات و پرسونل افغان – اَپس.
 • حصول اطمینان از آگاهی کاربران سیستم اَپس از پالیسی‌های ایمنی و ارتقای ظرفیت آنها. 
 • همکاری با کارشناسان تخنیکی سیستم اَپس و توزیع کارت هویت ریاست عمومی پیژنتون.
 • حفظ و تجدید آگاهی‌های مسلکی و تخنیکی با اشتراک در ورکشاب ها، ترینینگ ها و کنفرانس ها و انتقال اطلاعات مسلکی به کارکنان تخنیکی سیستم آپس.
 • همکاری در ارتقای ظرفیت کارکنان شامل تشکیل و سیستم سازی در بخش‌های مربوطه
 • ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست عمومی پیژنتون.
 • ارائه گزارش ماهانه، ربعوار و سالانه عندالضرورت از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای مربوط.
 • اجراء سایر وظایف محوله و قانونی تفویض شده به متصدی از جانب مقام ذیصلاحِ بخش مربوط.

تحصیلات، تجارب و مهارت‌ها

 • داشتن سند تحصیلی لیسانس در کامپیوتر ساینس (به ماستر ارجحیت داده می‌شود).
 • داشتن حداقل (7) سال تجربه کاری مرتبط برای لیسانس و (5) سال برای ماستر.
 • تسلط کامل به زبان های رسمی (دری و پشتو) و زبان انگلیسی در سطحِ حداقل (B1-CEFR).
 • تسلط کامل به مهارت هفت‌گانه (ICDL) و فریمورک لاراول (توسعه دهند فول استاک).
 • توانایی کار با زبان‌های برنامه نویسی JavaScript، HTML و CSS.
 • آشنایی با زبان‌های مورد استفاده در توسعه back-end مانند Python، Ruby و Java.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
روش ارسال درخواست به تمامی پُست‌ها
جهت ارسال درخواست به پُست‌های متذکره، لطفاءً از فورم ضمیمه شده استفاده نمایید زیرا فقط درخواست‌های آنلاین و واجد شرایط پذیرفته می‌شود بناءً از آوردن اسناد و یا سی وی به شکل هارد معذرت می‌خواهیم.
1. این فورم را به اساس سوابق تحصیلی، تذکره و تجارب کاری تان خانه پری نمایید/ دا فورمه ستاسو د تحصیلي سوابقو، تذکرې او کاري تجربې پر بنسټ ډکه کړئ. 
2. فورم خانه پری شده را بدون ضمیمه نمودن هیچ اسنادی به ایمیل (civilianhr.office@moi.gov.af) ارسال نماید/ بشپړ شوې فورمه پرته د کومو اسنادو له ضمیمه کولو دې بریښنالیک ته (civilianhr.office@moi.gov.af) واستوئ.
3. اگر سند لیسانس و تجربه کاری معتبر ندارید، درخواست ندهید زیرا از پروسه حذف خواهید شد/ که تاسو د لیسانس سند او معتبره کاري تجربه نلرئ، غوښتنه مه کوئ ځکه چې تاسو به له پروسې څخه لیري کړل شئ.
4. ریاست منابع بشری هیچ نوع مئسولیتی در قبال ایمیل‌های نرسیده به این ریاست که ناشی از مشکلات تخنیکی و خارج از اوقات پذیرش درخواست‌ها باشد، ندارد / د بشري سرچینو ریاست د هغو بریښنالیکونو په اړه چې د تخنیکي ستونزو له امله ریاست ته نه رسیږي او یا  د غوښتنلیکونو د منلو د وخت څخه بهر وي، هیڅ مسؤلیت نلري.
5. جهت ثبت درست معلومات تان از سافت‌ویر (Adobe Acrobat Reader) جهت باز نمودن فورم درخواستی استفاده نمایید / د دې لپاره چې خپل معلومات په سمه توګه ثبت کړئ، د غوښتنلیک فورمې د خلاصولو لپاره  (Adobe Acrobat Reader) سافټویر وکاروئ.


 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies