یک قاچاقبر از پروان بازداشت شده و ۱۶۵ کیلوگرام مواد مخدر از ننگرهار کشف و ضبط گردید

jamil-moi
شنبه ۱۳۹۹/۹/۱ - ۱۶:۵۵
7

منسوبین پولیس مبارزه بر ضد مواد مخدر ولایت ننگرهار، بدنبال راه اندازی عملیاتی ۱۶۵ کیلوگرام چرس را از مربوطات ولسوالی دوربابا کشف و ضبط نمودند.
در همین حال، یک قاچاقبر دیگر نیز حین قاچاق مقدار ۵ کیلوگرام چرس از سوی این نیروها در ولسوالی سالنگ ولایت پروان بازداشت گردیده است.