یک عضو  شبکه تروریستی حقانی در کابل بازداشت گردید

rahimzai_moi
چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۳ - ۱۲:۴۵
ث

منسوبین عملیاتی قطعات خاص پولیس درکابل، عملیاتی را ازبهر دستگیری یک عضو شبکه تروریستی حقانی درمربوطات ناحیه نهم شهرکابل راه اندازی نمودند که درنتیجه، یک فرد کلیدی این شبکه به نام سرادرمحمد مشهور به خلیفه داود توسط نیروهای قطعات خاص پولیس بازداشت گردید.
این فرد مسوولیت فراهم سازی سلاح، مهمات و تجهیزات را به شبکه تروریستی حقانی و گروه تروریستی طالبان به عهده داشت.