یک دیپوی ماین سازی گروه تروریستان طالب در هلمند کشف و ازبین برده شد.

rahimzai_moi
پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۸ - ۱۱:۴۵
ی

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور عملیات مشترک را در منطقه وزیرمانده در شاهراه هلمند راه اندازی نمودند که در نتیجه این عملیات یک دیپوی ماین سازی تروریستان طالب را کشف و از بین برده اند.
در جریان این عملیات 18 حلقه ماین های مختلف تروریستان طالب نیز کشف و خنثی گردیده است.