یک تن همراه با نزدیک به پنجصد هزار افغانی پول جعلی در کابل بازداشت شد

jamil-moi
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۹:۴۴
7

منسوبان پولیس مبارزه با جرایم، با اجرای یک عملیات هدفمند کشفی، فردی را در پیوند به پخش پول جعلی همراه با ۴۹۶۰۰۰ پول افغانی جعلی از مربوطات حوزه ششم امنیتی شهرکابل بازداشت کرده است.
دوسیه نسبتی فرد مظنون، پس از تحقیقات ابتدائی به نهاد مربوطه سپرده شده است.