گزارش یک ماهه از برج عقرب نیروهای امارت اسلامی در ولایت هرات!

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱ - ۱۱:۵۵

نیروهای امنیتی امارت اسلامی افغانستان با اجرای چندین عملیات کشفی و اوپراتیفی در بخش های مختلف شهر و ولسوالی های ولایت هرات، ۱۲۰ تن را به ارتکاب انجام جرایم جنائی به ویژه قتل، اختطاف، سرقت های مسلحانه، سرقت وسایط، حمل ونگهداری سلاح غیرقانونی، اخاذی، سوء استفاده از نام مجاهدین، رشوه، فروش مواد مخدر ومشروبات الکولی وفساد اخلاقی بازداشت نموده که دوسیه های نسبتی آنان، پس از تحقیقات ابتدائی جهت بررسی به نهاد های مربوطه سپرده شده اند.
این افراد مظنون درجریان ماه عقرب سال جاری،  از حوزات امنیتی شهر و ولسوالی های مختلف ولایت هرات همراه با ۴۰ میل سلاح مختلف النوع، ۲۰ عراده وسایط،۴۰۰۰۰۰ افغانی پول نقد، ۳۰۰ لیتر مشروبات الکولی، مقدار ۸ کیلوگرام مواد مخدر، مقداری طلا های جعلی و ۳۰ سیت موبایل مسروقه بازداشت شده اند. گفتنی است که پس تحولات اخیر درکشور، بیش از یک هزار مظنون که درقضایائی جرمی درهرات نقش داشتند، بازداشت و در حال حاضر تحت توقیف قراردارند.