کمپنی Cpharm  می خواهد در افغانستان کارخانه پروسس چرس بسازد

moi-af
چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۳ - ۱۱:۴۲

کمپنی Cpharm  می خواهد در افغانستان کارخانه پروسس چرس بسازد.

روزگذشته، مسوولین معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امورداخله با نماینده کمپنی Cpharm دیدار نمودند.

کمپنی یاد شده می خواهد یک کارخانه پروسس چرس در افغانستان بسازد که با ایجاد این کمپنی، تمام تولیدات چرس درافغانستان با گونه قانونی تنها با این کمپنی قرار داد خواهد شد.

 کمپنی Cpharm با ایجاد این کارخانه، از چرس تولید شده در افغانستان، در ساخت ادویه جات و یک نوع کریم استفاده خواهد کرد.

نماینده کمپنی Cpharm در این دیدارگفت: اکنون در ۲۰ جریب زمین در افغانستان چرس زرع می شود واین کمپنی برای ۳۰ جریب زمین به منظور کشت چرس نیازدارد ودراین بخش قرار است این کمپنی ۴۳۰ میلیون  دالرسرمایه گذاری کند.

گفتنی است که تمام مراحل قرارداد با کمپنی یاد شده تکمیل شده و درروزهای نزدیک این پروژه رسمآ آغاز خواهد شد وبا آغاز این پروژه برای شماری از افراد نیز زمینه کارایجاد خواهد شد.