د Cpharm کمپني غواړي په افغانستان کې چرسو د پروسس کارخانه جوړه کړي.

moi-af
Wed, Nov 24 2021 11:42 AM

د Cpharm کمپني غواړي په افغانستان کې چرسو د پروسس کارخانه جوړه کړي.

تیره ورځ د کورنیو چارو وزارت د مواد مخدر سره د مبارزې معینیت د Cpharm کمپنۍ له نماینده سره وکتل.

د Cpharm کمپني غواړي په افغانستان کې د چرسو د پروسس کمپني جوړه کړي چې ورسره به په هیواد کې  چرس یواځې همدې کمپنۍ ته ورکول کيږي چې دوی ترې دوا او یو ډول کریم جوړوي.

د Cpharm نماینده وویل: افغانستان کې په  ۲۰ زره جریبه زمکه چرس کرل کيږي چې دوی ۳۰ زره جریبه چرسو ته اړتیا لري.

د Cpharm غواړي د ۴۵۰ ملیون ډالره پانګونه وکړي.

د Cpharm سره د قرارداد ټول مراحل بشپړ شوي او په لنډو ورځو کې به دا پروژه رسما پيل شي چې ورسره به ګڼ شمیر هيوادوالو ته کار پيدا شي.