کارمند ثبت وسایط نقلیه ولایتی

moi-af
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۵:۴۵
job-moi

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف :

عنوان بست کارمند ثبت وسایط نقلیه ولایتی
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ترافیک)
تعداد بست 10
محل کار 2 بلخ، 2 کندهار، 2 ننگرهار، 2 هرات، 2 کندز
گزارشدهی به هماهنگ کننده

                          
هدف وظیفه : ثبت و راجستر نمودن وسایط نقلیه ، حصول اطمینان از ملکیت آن، جلوگیری از تقلب و سؤ استفاده وسایط نقلیه، بایومتریک مالک واسطه نقلیه و حفظ اسناد به گونه یی که قابل استفاده باشد.
مکلفیت ها و مسؤلیت های وظیفوی:

  1.  تهیه و  ترتیب پلان کاری سالانه، ربع وار و ماه وار برای ثبت وسایط فاقد اسناد، در مطابقت به پلان اداره مربوطه در فارمت های مشخص.
  2. جمع آوری و حصول اطمینان از صحت و درست بودن کلیه اوراق مربوط به  واسطه نقلیه.
  3.  بایومتریک نمودن مالک واسطه نقلیه و ثبت معلومات ضروی آن در سیستم الکترونیکی مطابق معیارهای تعیین شده.
  4.  درج معلومات بصورت دقیق و منظم،  به اساس مشخصات از پیش تعیین شده در سیستم مربوطه.
  5. حصول اطمینان از محفوظ بودن و قابل استفاده بودن معلومات ثبت شده واسطه نقلیه و مالک آن.
  6. حفظ محرمیت  معلومات راجع به وسایط نقلیه و مالکین آنها.
  7.  حفاظت و استفاده درست از تجهیزات و وسایل تخنیکی اداره.
  8.  توزیع و راهنمایی تکمیل نودن فورم شناسایی احوال شخصی و نوعیت واسطه نقلیه برای مالکین وسایط.
  9.  ارائه گزارشات تفصیلی از معلومات ثبت شده، نظر به لزوم دید  به بخش های مربوطه به اساس هدایت قانونی مسؤل اداره.
  10. اجرای سایر اموری رسمی اداره در مطابقت به قوانین که توسط آمر مستقیم به وی سپرده می شود.

شرایط، تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
کاندیدان با تکمیل نمودن معیارهای زیر واجد شرایط می باشند.
کاندید باید تابعیت افغانستان را داشته و سن آنها از 18 سال کمتر و از 64 سال بیشتر نباشد.
کاندید باید حد اقل سند تحصیلی لیسانس را داشته و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می شود.
داشتن مهارت لازم در کاربرد  برنامه های کمپیوتری بخصوص دیتابیس.
کاندید باید از شهرت نیک برخوردار بوده و با داشتن تعهد وظیفوی مسؤلیت های سپرده شده را به صداقت و حسن نیت انجام دهد.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته باشند میتوانند از تاریخ 10/11/1397 الی 17/11/1397 درخواست کاری خویش را با اسناد معتبر تحصیلی و تجارب کاری و ذکر بست درخواستی  صرف بشکل الکترونیکی به ایمیل Muzammil.nikbin753@gmail.com ارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی های داوطلبان پذیرفته نمیشود.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies