کارمند ثبت معلومات

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۱۰:۴۳
job

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:    کارمند ثبت معلومات
بست:    قراردادی
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله
بخش مربوطه:    ریاست ترافیک
موقعیت پست:    بلخ، کندهار، هرات، پنجشیر
تعداد پست:    4
گزارشده به:    آمر مستقیم
گزارش¬گیر از:    ندارد

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه:  تسریع پروسه ثبت معلومات و توزیع پاسپورت الکترونیکی به اتباع کشور و حصول اطمینان از صحت و قابل استفاده بودن معلومات ثبت شده.
......................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    طرح و ترتیب فارمت های مشخص برای جمع آوری و ثبت معلومات و ارقام مورد ضروت در سیستم.
2.    جمع آوری، چک و حصول اطمینان از صحت و دقت معلومات جمع آوری شده جهت درج در سیستم
3.    درج معلومات مطابق مشخصات ونیازمندی در سیستم ها به وقت و زمان معیینه.
4.    حصول اطمینان از محفوظ بودن و قابل استفاده بودن معلومات درج شده با اخذ منظم و دوامدار نسخه کاپی   (Backup)
5.    ثبت معلومات متقاضیان پاسپورت در سیستم مطابق فورم های مشخص.
6.    شریک ساختن معلومات با بخش های مربوطه و همکار مطابق نیازمندی و لزوم دید اداره جهت استفاده رسمی.
7.    نظارت متداوم از فعال بودن سیستم و رفع مشکلات تخنیکی دیتابیس و نصب و فعال نگهداری پروگرام  امنیتی جهت جلوگیری از تخریب ویروس.
8.    تلاش جهت آموزش و ارتقاء ظرفیت سایر همکاران بخش مربوطه در بخش های تخنیکی.
9.    ارائه گزارشات تفصیل از معلومات درج شده نظر به ضرورت به بخش های مربوطه به اساس هدایت اداره.
10.    ترتیب پلان و گزارشات منظم فعالیت های بخش مربوطه بشکل ماهوار، ربعوار و سالانه.
11.    اجرای سایر امور رسمی اداره که از سوی امر مستقیم به متصدی پست محول میگردد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام:
•    داشتن تابعیت افغانستان.
•    داشتن حد اقل سن 18 سال.
•    داشتن سند فراغت لسانس  یا بالاتر از آن از موسسات تعلیمی و تحصیلی رسمی داخل یا خارج کشور.
•    داشتن مهارت لازم در کاربرد  برنامه های کمپیوتری بخصوص دیتابیس.
•    آشنائی با زبان انگلیسی.
•    به حکم قطعی و نهایی محاکم ذیصلاح به جرم جنایت محکوم نگردیده باشد.
•    کاندید باید از شهرت نیک برخوردار بوده و با داشتن تعهد وظیفوی مسؤلیت های سپرده شده را به صداقت و حسن نیت انجام دهد.
رهنمود تسلیم دهی درخواستی:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته ومسکونه ولایات مذکور باشند میتوانند از تاریخ 28/12/1397 الی 05/1/1398 درخواست کاری خویش را با اسناد تحصیلی و تجارب کاری و ذکر ولایت درخواستی  صرف بشکل الکترونیکی به ایمیل Muzammil.nikbin753@gmail.com ارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی های داوطلبان پذیرفته نمیشود..

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies