کارشناس مدیریت بررسی برنامه های مالی

moi-af
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۷:۱۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

 

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست:

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس مدیریت بررسی برنامه های مالی

بست:

4

وزارت یا اداره:

امور داخله                 

بخش:

معینیت پالیسی و استراتیژی

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس پلان و برنامه

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کد بست:

 

تاریخ بازنگری:

22/7/1399

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه:  بررسی برنامه های مالی تمام جزوتامهای مرکزی و لایتی در مطابقت  به اهداف تعین شده وزارت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تهیه و ترتیب  بررسی برنامه های مالی اداره مربوط غرض تطبیق  پالیسی های مالی وزارت.
 2. تبادل نظر درمورد مسایل چگونگی تطبیق برنامه های مالی تعین شده در  تمام جزوتامهای  مرکزی و لایتی وزارت.
 3. رهنمایی کارمندان تحت اثر از تطبیق برنامه های مالی وپلان شده در وزارت.
 4. ایجاد و بررسی برنامه های مالی  بمنظور تطبیق پلان استراتیژیک.
 5. تهیه وترتیب گزارشات در مورد چگونگی تطبیق برنامه های مالی در تمام جزوتامهای مرکزی و ولایتی وزارت.
 6. تطبیق  برنامه های مالی  جهت انجام پلان های عملیاتی بخش مربوط در مطابقت به  پالیسی های مالی وزارت.
 7. تهیه ، ترتیب و اجراء برنامه های مشخص مالی  غرض تطبیق شاخص های  پلانی بطور دقیق در مطابقت به پالیسی وزارت.
 8. مطالعه برنامه های مالی  وزارت و اولویت بندی تطبیق برنامه ها به اساس ضرورت.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوط در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.
 2. توزیع و تشریح برنامه های مالی  تعین شده وزارت برای پرسونل پولیس مطابق به پلان منظور شده ارائیه مشوره های سودمند جهت برآورده شدن اهداف اداره؛
 3. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی لازم با سایر بخشهای ریاست در جهت تحقق بخشیدن اهداف و تطیبق برنامه های ریاست/ وزارت.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی: حقوق و علوم سیاسی، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره وتجارت، مدیریت عمومی، اقتصاد، حکومات داری، روابط بین الملل، اداره مدیریت، منابع بشری و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه و به در جات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: حداقل یک سال مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 1. موارد تشویقی:

الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلول در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.

ب.(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

 

 

 

 

 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies