کارشناس

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۴:۳۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس 
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست تنظیم اداره عینیات
موقعیت پست:    میدان وردک
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر یت دیتابیس
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: رسیده گی به موقع به مشکلات تخنیکی و فعال نگهداشتن سیستم Core IMS  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
    وظایف تخصصی:
•    تامین ارتباط کاری به استفاده کننده گان سیستم Core IMSدر هماهنگی با اداره محترم سیستیکا.
•    تطبیق  برنامه Core IMS در تمام قدمه های ریاست.
•    آموزش سیستم و یا برنامه Core IMSبه تمام استفاده کننده گان.
•    ابراز نظر در مورد چگونگی استفاده و یاتطبیق برنامه Core IMS برای استفاده کننده گان.
•    فعال نگهداشتن یوزر ها و سیستم Core IMS بخشهای مربوط.
وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
هماهنگی با  دیپارتمنت های ریاست محترم عمومی مخابره و تکنالوژی جهت تنظیم امور فعالیتها.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
•    رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، برنامه های کمپیوتری، پروگرامنگ، انجنیری کمپیوتری، مدیریت تکنالوژی معلوماتی، سایبر سکورتی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
•        تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
1.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
•    مهارت های کمپوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.
2.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طزالعمل استخدام؛
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies