پولیس مردمی وزارت امور داخله اینبار برنامه آموزش‌دهی "مصئونیت عامه" را در ولایت بامیان برگزار کرد.

rahimzai_moi
چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۷ - ۱۵:۴۰
ړ

سلسله برنامه های پولیس مردمی وزارت امور داخله، از بهر آگاهی‌دهی به دانش‌آموزان، پیش از ظهر امروز نیز در ولایت بامیان برگزار شد.
برنامه آموزش‌دهی زیر نام "مصئونیت عامه" با ابتکار ریاست پولیس مردمی وزارت امور داخله تا اکنون در نزدیک به سی ولایت‌ کشور از جمله ولایت‌های سمنگان، تخار و هرات برگزار شده است.
مدیریت پولیس مردمی ولایت هرات در جریان یک ماه پسین دست‌کم پنج برنامه آموزش دهی را زیر عنوان "مصئونیت عامه" برای دانش‌آموزان شماری از مکاتب مرکز و ولسوالی های این ولایت دایر کرده است.
در مجموع این برنامه ها که در سراسر کشور راه اندازی شده اند، برای حدود نزدیک 40 هزار دانش آموزش آموزش داده شده است، تا چگونه با خطرات احتمالی تروریستی و طبیعی در شرایط اضطراری برخورد نمایند.
در این برنامه‌ها قواعد محافظتی از قبیل؛ مصئونیت ترافیکی، مصئونیت از مواد انفجاری، مصئونیت از آب و آتش، مصئونیت غذائی و نیز معرفی مرکز اطلاعاتی ۱۱۹پولیس، به دانش‌آموزان مکاتب آموزش داده میشود.