مشاور نظارت از قوانین امور مالی و بودجه

moi-af
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۱۷
job-moi

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف :

عنوان بست مشاور نظارت از قوانین امور مالی و بودجه
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ع مالی و بودجه)
تعداد بست 1
محل کار کابل
گزارشدهی به رئیس ع مالی و بودجه

                          
هدف وظیفه :
مکلفیت ها و مسؤلیت های وظیفوی:

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان ریاست غرض دستیابی به اهداف تعین شده
  2. نظارت از ترتيب بودجه و از تحقق آن در همكاري با شعبات ذ يربط  بمنظورتامین مصارف های عادی وانکشافی .
  3. کنترول و نظارت از موجودیت و پیگیری حاکمیت درست پالیسی ها, سیستم ها و طرزالعمل ها مالی و بودجوی در ریاست مربوطه.
  4. نظارت ازتقسیمات عادلانه بود جه مطابق ضرورت و تشكيل در مرکز و ولایات.
  5. کنترول وبازرسی از تادیات بودجه های خارجی و کمک های بلاعوض جهت استفاده درست و مؤثر آن.
  6. حصول اطمینان ازدریافت چالش ها وطرح پیشنهادات  جهت اجرای مؤثر و مفید خدمات ریاست.
  7. نظارت از تحقق مصارف بودجه  طبق احكام قانون و مقررات نافذه  بمنظور حسابدهی شفاف.
  8. ارائه مشوره در طرح و توسعه و تطبيق پلان استراتیژیکی حسابی و مالی  بودجه عادی و انکشافی غرض مراقبت از تطبیق مناسب و درست آن.
  9. ارائه گزارش  ماهوار، ربعوار ،سالانه به مقام از فعالیت ها  و دستاورد های بخش مربوط
  10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.

شرایط، تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
کاندیدان با تکمیل نمودن  معیارهای زیر واجد شرایط می باشند.
کاندید باید تابعیت افغانستان را داشته و سن وی از 18 سال کمتر و از 64 سال بیشتر نباشد.
کاندید باید حد اقل سند تحصیلی لیسانس در اقتصاد و مالی را داشته و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می شود.
کاندید باید حد اقل پنج سال تجربه کاری در بخش مالی و بودجه داشته باشد.
داشتن مهارت لازم در کاربرد  برنامه های کمپیوتری بخصوص برنامه های مالی.
کاندید باید از شهرت نیک برخوردار بوده و با داشتن تعهد وظیفوی مسؤلیت های سپرده شده را به صداقت و حسن نیت انجام دهد.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته باشند میتوانند از تاریخ 10/11/1397 الی 17/11/1397 درخواست کاری خویش را با اسناد معتبر تحصیلی و تجارب کاری و ذکر بست درخواستی  صرف بشکل الکترونیکی به ایمیل Muzammil.nikbin753@gmail.com ارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی های داوطلبان پذیرفته نمیشود.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies