مدیر عمومی سازماندهی

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۱:۳۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی سازماندهی
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت ا مور داخله
بخش مربوطه    ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس ارتباطات سازمانی    
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: نظارت از ترتیب و تنظیم و آماده نمودن وسایل تخنیکی تالار حسب ضرورت
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    نظارت از ترتیب و تنظیم تالار ها جهت برگزاری رویداد های مطبوعاتی، کنفرانس ها، سیمینارها، و گردهمایی ها.
2.    حصول اطمینان از آماده وسایل تخنیکی (پروجکتور، لودسپیکر، مایکها و غیره ) در هماهنگی با بخش های مربوط.
3.    رهنمای و استقامت کاری برای پرسونل خدماتی و  وارسی از پاکی، صفایی و چگونگی حفظ و مراقبت تالار
4.    مدیریت توزیع غذا، عصریه و چای برای مهمانان دعوت شده در هماهنگی با بخش های ذیربط.
5.    رهنمایی مهمانان دعوت شده به تالار مطابق نام و موقعیت از قبل تعیین شده.
6.    تهیه و ترتیب شهرت مهمانان دعوت شده و شناسائی آن هنگام ورد به تالار.
7.    حفظ و نگهداری تمام اسناد مربوط به شکل سیستماتیک.
وظایف مدیریتی:
8.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
9.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
مفاهمه و هماهنگی با تمام بخشهای وزارت جهت انجام بهتر امور فعالیتها
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد ،7 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:(مدیریت منابع بشری،اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت آموزشی، حکومت داری، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، شرعیات(فقه و قانون) اداره و مدیریت، جامع شناسی، روان شناسی، پالیسی عامه، ژورنالیزم، ادبیات، فلسفه، تاریخ، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه ، ارتباطات، مردم شناسی،  و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای حائز سند لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛ 
3.    مهارت های لازم: 
تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
 مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies