مدیر عمومی افمس

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی افمس 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    معاونیت پلان و برنامه  ریاست عمومی مالی وبودجه  
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر دیتابیس وسیستم افمس
گزارش¬گیر از:    ندارد
تاریخ بازنگری:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 هدف وظیفه : تهیه ، تدارک و فعال نمودن یوزرهای سیستم افمس در مرکز و ولایات با همکاری کارمندان مسئول وزارت مالیه ، تهیه راپورها و گزارشات مالی از مصارف به اساس برنامه ، به اساس فند ( دونر) ، به اساس صنوف ( ریاست ها ) ، به اساس فصول مصرفی (Object Code )
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت مسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
1.    کنترول و بررسی مبنی بر فعال نگهداشتن سیستم و شبکه و اداره ان جهت استفاده  کاربران مجاز.
2.    توسعه دستیابی  به  افمس و قابلیت های آن بر طبق پلان منظور شده ریاست عمومی مالی و بودجه .
3.    فراهم ساختن تسهیلات جهت دستیابی به سیستم افمس و حصول اطمینان از توسعه معلومات و گزارشات در مورد اجرای معاشات این اداره .
4.    سهم فعال در تطبیقات بانکی و تطبیق حسابات وزارت امور داخله با وزارت مالیه  به شکل ماهوار در همکاری با آمریت دفترداری.
5.    تهیه و ترتیب پریزنتیشن مصارف برای گروپ های کاری تخنیکی وسایر جلسات (جلسات کمیته مشورتی بودجه به اساس برنامه PBAC ).
6.    همکاری در تهیه گزارشات تعدیل و تحلیل میان بودجه منظور شده  ومصارف پرداخت معاشات.
7.    تهیه گزارش تطبیقات برای AFMIS وWEPS ومصارف افزایشی.
8.    ارائه آموزش های لازم در مورد سیستم افمس به کارمندان که دارای یوزرهای افمس هستند و صلاحیت استفاده از افمس را دارند.
وظایف مدیریتی:
9.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛
10.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
12.    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ، محاسبه و مالی، اقتصاد، حکومت داری، پالیسی عامه) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
      (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies