مدیر تکنالوژی معلوماتی

moi-af
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۵۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    مدیر تکنالوژی معلوماتی        
بست:    قراردادی        
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله        
بخش مربوطه    معینیت امور تامیناتی – ریاست ع لوژستیک       
موقعیت پست:    ننگرهار , کندز, زابل , هلمند ,ارزگان ,گردیز       
تعداد پست:    1       
گزارشده به:    رئیس برنامه            
گزارش­گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )    
هدف وظیفه:  ایجاد  ارتباطات شبکه وی و استفاده موثر از تکنالوژی
.......................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
·    مشوره و همکاری در معرفی وسایل نرم ابزاری و سخت افزاری که جدیدا نیاز میگردد.
·    تنظم بخش های شبکه از قبیل لینک های فایبر نوری , مایکروویف و ویست .
·    ترتیب لست موجودی وسایل و تجهیزات شبکوی و تبدیل ان در موقع ضرورت .
·    ارزیابی سیتسم های تکنالوژی معلوماتی و همکاری در تطبیق پالیسی های تکنالوژی وزارت امور داخله
·    فراهم نمودن اموزش مورد نیاز , ارتقای ظرفیت و دانش مطایق تقاضای کنونی برای دیزاین شبکه و برای استفاده کنند گان از سیستم ها ی شبکه جهت اطمینان از استقاده موثر سیستم ها .
·    ترتیب و تنظیم امورات در بخش های اموزش دهی امنیت سایبری برای کارمندان درد سایت.
وظایف مدیریتی:
·    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
·    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
·    اجرای سایر وظایف کهاز طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
·    هماهنگی با تمام بخشهای  مرتبط کاری در مرکز و ولایت جهت بهبود فعالیتهای کاری سایت ترمیماتی

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، علوم اجتماعی، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت عمومی، ادبیات، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری،  و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل 5 سال مرتبط
3.    مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته باشند میتوانند از تاریخ 11/11/1399 الی 17/11/1399 درخواست کاری خویش را با اسناد معتبر تحصیلی و تجارب کاری و ذکر بست درخواستی  صرف بشکل الکترونیکی به ایمیل TAMIM.RAHMANI@MOI.GOV.AFارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی های داوطلبان پذیرفته نمیشود.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies