مدیریت عمومی ساختار نصاب تعلیمی

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۳:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

  • - کنترول ، سوق واداره ورهنمایی پرسونل تحت امربمنظوراجرای وظایف درساحه تحت مسئولیت .
  • - ازتطبیق احکام ، مصوبات ، فرامین ، اوامر ، هدایات ، پالیسی ها و دایرکتیف ها مقامات ذیصلاح حصول      اطمینان وارایه گزار ش آن بمقام محترم قوماندانی ع تعلیم وتربیه .
  • - مراقبت و کنترول ازتطبیق لایحه وظایف وپلان های کاری پرسونل.
  • - گزارش اجراات ازتطبیق نصاب های تعلیمی درمراکزتربیوی پولیس ملی .
  • - درصورت لزوم دید وضرورت پیشنهادهای مشخص درمورد تنظیم نصاب های جدید مورد نیاز.
  • -کنترول ازنصاب های تعلیمی که جدیدا ترتیب وبازنگری میگردد.

 

مدیریت عمومی ساختار نصاب تعلیمی

  • عنوان وظیفه

سمونوال

بست ذکور

                                                                             شرایط متقاضی

  • 1- داشتن حداقل درجه تحصیل لیسانس اکادمی پولیس  و یا معادل آن.
  • 2- داشتن حد اقل دوسال  تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
  • 3- داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتر (پروگرام آفیس) مرتبط به وظیفه.

4- تسلط کامل به زبان های رسمی کشور (دری و پشتو).

5- رتبه کاندیدان طبق پالیسی اپس، یک بست پائین، یک بست بالاتر و یا معادل بست باشد.

 

Documents

فورم متقاضی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies