مدیرعمومی سیستم الکترونیکی  مراسلات و مکاتبات

moi-af
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۶:۵۷

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی سیستم الکترونیکی  مراسلات و مکاتبات

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت  امورداخله

بخش:

کابل (مرکز)

موقعیت پست:

ریاست عمومی دفتر مقام وزارت

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمر بخش

گزارش­گیر از:

کارمندان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کدبست:

 

تاریخ بازنگری:

22/7/1399

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه:  اجرا و ترویج مراسلات و مکتوبها  در سیستم  الکترونیکی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارسال و مرسول تمام گزارشات، مکتوبها و سایر  اسناد رسمی مربوط از طریق سیستم الکترونیکی به ادارات وجزوتامهای مربوطه.
 2. فراهم آوری تسهیلات غرض از میان بردن عدم هماهنگی کاری در بخش استفاده از سیستم الکترونیکی.
 3. کنترول از سیستم الکترونیکی بشمول فعال بودن  سرور ها ،یوزر ها و سیستم نتورک ها.
 4. رشد و انکشاف سیستم  الکترونیکی با استفاده از  تکنالوژی های جدید و ترویج آن در اداره.
 5. ارائه پیشنهادات موثر جهت فراهم آوری سهولت ها غرض استفاده بهتراز سیستم الکترونیکی.
 6. دریافت تمام اسناد های رسمی سیستم الکترونیکی از مراجع مختلف.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه مدیریت مربوط درمطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت.
 2. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت اجراات به موقع و موثر.
 3. ارزیابی کارکنان تحت اثر در هماهنگی ریاست منابع بشری.
 4. حفظ و نگهداری اسناد مخصوص مسایل حکومت داری الکترونیکی.
 5. رهنمایی جهت استفاده از سیستم الکترونیکی به کارکنان اداره مربوط .
 6. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوط، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
 7. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر مربوطه  مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی لازم با نهاد های داخلی و سایر بخشهای مرتبط در جهت تنظیم فعالیتهای بهتر.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:  کمپیوتر ساینس، حقوق و علوم سیاسی، اداره و مدیریت، اداره وتجارت، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، مدیریت مالی و حسابی و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر و سایر رشته های مرتبط به وظیفه از موسسات ملی  و  بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجیحت داده میشود.
 1. تجربه کاری: یک سال  مرتبط به وظیفه.
 2. مهارت های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 1. موارد تشویقی:

الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلول در صورتیکه     معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.

ب.  (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies