مدیرعمومی حفظ مراقبت قرارگاه وزارت

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۲۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیرعمومی حفظ مراقبت قرارگاه وزارت 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش مربوطه    ریاست حفظ مراقبت 
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس حفظ و مراقبت     
گزارش¬گیر از:    قدمه های تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)
کد    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
          هدف وظیفه:  حفظ و مراقبت تاسیسات، تعمیرات، سیستم ها و تسهیلات کلیدی، بشمول برق، سیستم های گرم کن و سرد کن، سیستم آب.                                   
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    ترتیب تقسیم اوقات مناسب جهت کنترول وبازرسی تاسیسات قرارگاه وزارت و تهیه گزارش زوزانه و هفته وار برای آمریت بخش مربوطه جهت تهیه وسایل و اجناس کار.
2.    همکاری درترتیب وآماده نمودن دوسیه های تثبیت احتیاج طور سالانه در ولایت مربوطه قبل ازآغاز سال مالی بعدی.
3.    کنترول از چگونگی سیستم برق ٬ آب ٬ فاضلاب ٬تنظیف قطعات واطمینان از فعال نگهداشتن سیستم های متذکره در قطعات وحزوتام های ولایت مربوطه.
4.    پیشنهاد ترمیمات اساسی جهت جلوگیری از سکتگی در امورات حفظ ومراقبت ولایت مربوطه در صورتیکه تشخیص شود آن قسمت به ترمیمات (قبل از وقوع حادثه یا بعد از حادثه ) ضرورت دارد.
5.    تطبیق پالیسی ها ی ستندرد عملیاتی در امور حفظ ومراقبت. 
6.    بررسی و تثبیت احتیاج که از ریاست ها مربوط به قرارگاه وزارت جهت حفظ ومراقبت مواصلت مینمائید.
وظایف مدیریتی: 
7.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره،
8.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
9.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
10.    هماهنگی با قطعه قرارگاه وزارت جهت ورود و خروج پرسونل و وسایط.
11.    هماهنگی با آمریت و مدیریت های ریاست حفظ و مراقبت، ریاست تاسیسات و ریاست عمومی تعمیرات.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته ها( انجینری سیول، انجینری ساختمانی، مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی،اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت منابع بشری، ارتباطات، مدیریت و رهبری، تعلیم وتربیه، پالیسی عامه)از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: حداقل یکسال برای حائز سند لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور، 
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
•     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی: 
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت: افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد میتوانند برای احراز این بست درخواست دهند.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies