متخصص امور مالی

moi-af
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۰
job-moi

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف :

عنوان بست   متخصص امور مالی
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ع مالی و بودجه)
تعداد بست 3
محل کار کابل
گزارشدهی به آمر مستقیم

                          
هدف وظیفه : تسهیل، و اجراء امور مالی و ارتقای ظرفیت کارکنان موجوده.
مکلفیت ها و مسؤلیت های وظیفوی:

 1. نظارت از تطبیق قوانین و امورات مالی در پروسه اجرا حواله ها
 2. تحلیل و ارزیابی ماهوار مصارفات غرض در یافت دلائل عدم مصرف بودجه (بودجه عادی و انکشافی)
 3. ایجاد راهکار غرض جلوگیری از سهویات و پرداخت های غیر مجاز.
 4. ایجاد هماهنگی با واحدهای بودجوی مرکزی و آمرین مالی ولایات غرض پرداخت به موقع معاشات و مصارفات.
 5. حل به موقع مشکلات مالی در سطح مرکز و ولایات.
 6. هماهنگی فعال و همه جانبه با دونرها در امورات بودجوی.
 7. نظارت از مصرف بودجه در سطح مرکز و ولایت.
 8. برگزاری سمینارو پروگرام های آموزشی غرض ارتقا ظرفیت کارمندان مالی در سطح مرکز و ولایات.  
 9. هماهنگی فعال و همه جانبه غرض اجرا حواله ها واسناد مالی این ریاست  در وزارت محترم مالیه.
 10. اشتراک و سهم گیری فعال در جلسات و سمینارها به نماینده گی از ریاست ع مالی و بودجه در مواقع ضرورت.
 11. ارائه گزارش هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه به مقام محترم ریاست ع مالی وبودجه.

سایر اموراتیکه از طرف مقام ریاست مطابق قانون سپرده میشود

شرایط، تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
کاندیدان با تکمیل نمودن  معیارهای زیر واجد شرایط می باشند.
کاندید باید تابعیت افغانستان را داشته و سن وی از 18 سال کمتر و از 64 سال بیشتر نباشد.
کاندید باید حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته اقتصاد و مالی  را داشته و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می شود.
کاندید باید حد اقل دو سال تجربه کاری در بخش مالی داشته باشد.
داشتن مهارت لازم در کاربرد  برنامه های کمپیوتری بخصوص برنامه های مالی.
کاندید باید از شهرت نیک برخوردار بوده و با داشتن تعهد وظیفوی مسؤلیت های سپرده شده را به صداقت و حسن نیت انجام دهد.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته باشند میتوانند از تاریخ 10/11/1397 الی 17/11/1397 درخواست کاری خویش را با اسناد معتبر تحصیلی و تجارب کاری و ذکر بست درخواستی  صرف بشکل الکترونیکی به ایمیل Muzammil.nikbin753@gmail.com ارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی های داوطلبان پذیرفته نمیشود.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies