متخصص امور بودجه

moi-af
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۱۱
job-moi

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف :

عنوان بست  متخصص امور مالی
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ع مالی و بودجه)
تعداد بست 3
محل کار کابل
گزارشدهی به آمر مستقیم

                          
هدف وظیفه : تسهیل، و اجراء امور بودجه و ارتقای ظرفیت کارکنان موجوده.
مکلفیت ها و مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری (ماهوار،ربعوار و سالانه) در مطابقت با پلان آمریت سکتور مربوطه جهت اجرای به موقع وظایف پلان شده.
 2. نظارت از تطبیق قوانین و امورات مالی در پروسه اجرا حواله ها
 3. تحلیل و ارزیابی ماهوار مصارفات غرض در یافت دلائل عدم مصرف بودجه ( بودجه عادی و انکشافی).
 4. ایجاد راهکار غرض جلوگیری از سهویات و پرداخت های غیر مجاز.
 5. ایجاد هماهنگی با واحدهای بودجوی مرکزی و آمرین مالی ولایات غرض پرداخت به موقع معاشات و مصارفات.
 6. حل به موقع مشکلات مالی در سطح مرکز و ولایات.
 7. هماهنگی فعال و همه جانبه با دونرها در امورات بودجوی.
 8. نظارت از مصرف بودجه در سطح مرکز و ولایت.
 9. برگزاری سمینارو پروگرام های آموزشی غرض ارتقا ظرفیت کارمندان مالی در سطح مرکز و ولایات.  
 10. هماهنگی فعال و همه جانبه غرض اجرا حواله ها واسناد مالی این ریاست  در وزارت محترم مالیه.
 11. اشتراک و سهم گیری فعال در جلسات و سمینارها به نماینده گی از ریاست ع مالی و بودجه در مواقع ضرورت.
 12. ارائه گزارش هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه به مقام محترم ریاست ع مالی وبودجه.
 13. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب مقامات  ذیصلاح مطابق قانون و مقرارت وزارت سپرده میشود.

شرایط، تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
کاندیدان با تکمیل نمودن  معیارهای زیر واجد شرایط می باشند.
کاندید باید تابعیت افغانستان را داشته و سن وی از 18 سال کمتر و از 64 سال بیشتر نباشد.
کاندید باید حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته اقتصاد و مالی را داشته و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می شود.
کاندید باید حد اقل دو سال تجربه کاری در بخش مالی و بودجه داشته باشد.
داشتن مهارت لازم در کاربرد  برنامه های کمپیوتری بخصوص برنامه های مالی.
کاندید باید از شهرت نیک برخوردار بوده و با داشتن تعهد وظیفوی مسؤلیت های سپرده شده را به صداقت و حسن نیت انجام دهد.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته باشند میتوانند از تاریخ 10/11/1397 الی 17/11/1397 درخواست کاری خویش را با اسناد معتبر تحصیلی و تجارب کاری و ذکر بست درخواستی  صرف بشکل الکترونیکی به ایمیل Muzammil.nikbin753@gmail.com ارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی های داوطلبان پذیرفته نمیشود.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies