قاری روح الله عبیده بحیث قوماندان میدان هوایی کابل گماشته شد.

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۱۰ - ۲۰:۱۷
gs

در محفلی که به‌ این‌ مناسبت در تالار کنفرانس های میدان هوایی کابل دایر شده بود مولوی زین الله عابر روی مسولیت های میدان هوایی کابل صحبت نموده گفت هر مسولی که وظایف را بر عهده میگیرد و به کار گماشته میشود هم در دنیا  و هم در آخرت پاسخگو است. و از کارمندان میدان هوایی کابل خواست که قوماندان جدید میدان هوایی کابل را پوره همکاری نمایند.
ریس عمومی میدان هوایی کابل تغیر و تبدیل در نظام را یک اصل دانسته از کارکرد های قوماندان پشین میدان هوایی کابل سپاسگزاری نمود.
قوماندان جدید میدان هوایی کابل از اعتماد رهبری وزارت امورداخله سپاسگزاری نموده وعده نمود که تمامی تلاش خود را برای بهتر شدن وضیعت در میدان هوایی کابل به خرچ می‌دهد.