فعالیت‌ رادیو پولیس دوباره از سر گرفته شد

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۸/۱۱ - ۱۵:۳۴
۷۵۶

درمراسم که به همین منظور در تالار وزارت امورداخله برگزار شده بود، شماری مقامات این وزارت، مدیران ومسوولین رسانه های ازاد کشور اشتراک داشتند.
این رادیو حیثیت پل ارتباطی میان اين وزارت و مردم را دارد و مردم می توانند که مشکلات شان با مسوولین این وزارت شریک بسازند.

وزارت امورداخله امارت اسلامی افغانستان در چهار چوکات شریعت اسلامی، متعهد به آزادی بیان بوده وبه هیچ گروهی اجازه نخواهند داد که ازادی بیان را که حق مردم افغانستان است، خفه بسازد.