"شیرسیاه سنگ"؛ مجرم فراری که زیر پیگرد پولیس قرار داشت، بازداشت شد

jamil-moi
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۴:۳۹
7

منسوبان پولیس قوماندانی امنیه کابل در ادامه ردیابی و بازداشت مجرمین زیر پیگرد، توانستند یکی از سردسته‌های مجرمین خطرناک سازمان یافته را بازداشت نمایند.
فرد بازداشت شده، "شیرسیاه سنگ" نام داشته و در انجام قضایائی جرمی سازمان یافته به ویژه سرقت‌های مسلحانه، قتل، اخاذی و سایر جرایم، در بخش‌های کابل به ویژه حوزه‌های هشتم، نهم و شانزدهم شهر کابل نقش کلیدی داشته است.
این فرد، از مدتی زیر پیگرد جدی نیروهای پولیس قرار داشت که سر انجام در پی یک عملیات هدفمند نیروهای پولیس در کابل بازداشت شده است.