سکرتر مقام قوماندانی ع تعلیم وتربیه

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۴:۵۳

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

 سکرتر قوماندان عمومی تعلیم وتربیه دارای وظایف ومکلفیت های ذیل میباشد .

  • 1- اوامر وهدایات شفاهی ورسمی قوماندان را به مراجع ذیربط ابلاغ واز چگونگی تحقق آن اطمینان حاصل وعندالموقع به شخص قوماندان گزارش میدهند .
  • 2- با مراجعین برخورد خوب نموده مطابق به هدایات قوماندان زمینه ملاقات آنهارا مهیا میسازد
  • 3- عرایض مراجعین را جمع آوری ومطابق به نوبت ورعایت عدالت در زمینه احکام قوماندان را اخذ و اجراآت می نمایند .
  • 4- با مهمانان ومقاماتیکه غرض ملاقا ت با قوماندان مراجعه مینمایند برخورد خوب نموده زمینه ملاقات شانرا مهیا میسازند .
  • 5- نظم ودسپلین نظامی را جداْ رعایت نموده واز اخلاق نیک برخوردار ونظافت دفتر کار ، محیط وماحول وظیفه داری اش را بصورت دوامدار کنترول ونظارت مینمایند .
  • از اسلحه وتجهیزات خود وهمکاران خویش محافظت و مواظبت منمایند.

سکرتر مقام قوماندانی ع تعلیم وتربیه

  •    عنوان وظیفه

سمونمل

بست ذکور

1 بست

تعداد بست ها

          شرایط متقاضی  

 

  • - داشتن حداقل درجه تحصیل لیسانس اکادمی پولیس  و یا معادل آن.
  • - داشتن حد اقل یک سال  تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

 - داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتر (پروگرام آفیس).

- تسلط کامل به زبان های رسمی کشور (دری و پشتو).    

 - رتبه کاندیدان طبق پالیسی اپس، یک بست پائین، یک بست بالاتر و یا معادل بست باشد.

 

Documents

فورم متقاضی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies