سه تن درپیوند به قاچاق وفروش مواد مخدر درکابل، لغمان و هرات بازداشت شدند

jamil-moi
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ - ۱۱:۱۴
5

منسوبان پولیس ملی، سه تن را درپیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر ازمربوطات ولایت کابل، لغمان و هرات بازداشت کرده اند.
درپیوند به قاچاق مواد مخدر، یکتن همراه با دوکیلو ودوصد گرام تریاک دریک بازرسی پولیس از دروازه شمال کابل بازاشت شده است.
هم چنان در پیوندبه قاچاق مواد مخدر، یکتن دیگر که در قضایائی قاچاق مواد مخدر متهم بود و از مدتی زیر پیگرد پولیس قرار داشت، همراه با یک میل کلاشینکوف ومقداری مهمات ازمربوطات ولایت لغمان بازداشت شده است.
درهمین حال درپیوندبه فروش مود مخدر، یکتن همراه با مقداری مواد مخدر"هیروئین" از مربوطات ولسوالی گذره ولایت هرات بازداشت شده است.
دوسیه نسبتی افراد بازداشت شده، پس از بررسی‌های ابتدائی به نهاد مربوطه سپرده شده اند.