روند عرضه خدمات و امورات اداری به زودی در وزارت امور داخله آغاز خواهد شد

moi-af
شنبه ۱۴۰۰/۷/۱۰ - ۱۴:۲

روند عرضه خدمات و امورات اداری به زودی در وزارت امور داخله آغاز خواهد شد
یک شنبه، ۲۸ سنبله ۱۴۰۰
رهبری وزارت امور داخله ا.ا.ا در تلاش است تا با استخدام روئسای جدید در ریاست ها و ادارات مختلف این وزارت، سیستم عرضه خدمات و اداری را به زودترین زمان فعال نماید.
کار روی تعینات اشخاص متعهد و صادق در راس ادارات وزارت امورداخله، آغاز گردیده است و با تکمیل این روند، گام‌های عملی در روند عرضه خدمات در بخشهای مختلف برای مراجعین و متقاضیان مربوط به این وزارت بلافاصله برداشته خواهد شد.
وزارت امورداخله تلاش میکند تا عرضه خدمات را به زودترین زمان آغاز نماید و به همین هدف کار روی فعال‌سازی سیستم خدماتی، اداری و تخنیکی در چوکات این وزارت به شدت ادامه دارد.
به مردم شریف افغانستان اطمینان داده میشود که روند عرضه خدمات برای مراجعین و متقاضیان در "مرکز و ولایات کشور"، بزودی بگونه عادی برخواهد گشت.
همچنان به منظور پیشبرد بهتر سیستم تخنیکی و امورات اداری، برای کارکنان و منسوبین مسلکی که قبلا در بخش‌های مختلف وزارت امورداخله مسوولیت وظیفوی داشتند، اطمینان داده میشود که مطابق به ظرفیت تشکیل کنونی، دوباره به وظایف شان فراخوانده خواهند شد.