دوتن به ارتکاب سرقت های خیابانی و حمل سلاح غیرقانونی درکابل بازداشت شدند

rahimzai_moi
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۴:۵۵
t

منسوبان پولیس کابل، صبح امروز در دوعملیات جداگانه، دو تن را به ارتکاب سرقت های خیابانی، حمل سلاح بدون مجوز قانونی ویک عراده موترفاقد اسناد، از مربوطات ولسوالی بگرامی، بازداشت کرده اند.
به ارتکاب سرقت های خیابانی، یکتن که در قضایائی جرمی به ویژه سرقت‌های خیابانی درمربوطات ولسوالی بگرامی کابل، نقش داشت، بازداشت شده است.
هم چنان، به ارتکاب سلاح وموترفاقد اسناد، یکتن همراه با یک میل سلاح کلاشینکوف بدون مجوز قانونی ویک عراده موترفاقد اسناد بازداشت شده است.
این فرد در برخی از سرقتهای مسلحانه و سایر جرایم جنایی نیز دست داشت.
دوسیه افراد بازداشت شده، جهت تحقیقات بیشتر، به نهادهای مربوطه سپرده شده است.