به هدف تامین ارتباط بهتر میان مردم و پولیس؛ گفتمان مردمی در بامیان برگزار گردید

jamil-moi
دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۱۰:۱۸
7

 گفتمان مردمی به هدف ایجاد سهولت هر چه بیشتر جهت تامین ارتباط پولیس با مردم و تبادل نظریات میان پولیس و مردم در ولایت بامیان برگزار گردید. 
دراین محفل، سید انور رحمتی والی ولایت بامیان، عبدالمعین معین رئیس عمومی پولیس مردمی، سمونوال زبردست صافی قوماندان امنیه ولایت، حاجی اسدی وکیل شورای ولایتی، رئیس ادارات ملکی و نظامی، متنفذین، علما، جوانان و نوجوانان اعم از طبقه ذکور واناث اشتراک نمودند.
قوماندان امنیه ولایت بامیان ضمن سپاسگزاری از مردم، بخاطر همکاری‌های همیشه‌گی‌ شان وعده سپرد که روابط میان مردم و پولیس را بهتر نموده و هیئت رهبری این اداره مصمم است که روابط بین طرفین بیشتر و بهتر گردد.
در این برنامه؛ خانه فرهنگ و هنر بامیان، تیاتری را بخاطر تشویق مردم و بیشتر شدن رابطه میان مردم و پولیس به نمایش گذاشتند.
سپس؛ رئیس پولیس مردمی، قوماندان امنیه ولایت بامیان و مسئولین این اداره به سوالات مردم، پاسخ ارائه نمودند.
در اخیر برنامه؛ تقدیر نامه‌های که از طرف مدیریت پولیس‌مردمی به رئیس و اعضای شوراهای مشورتی پولیس مردمی تهیه گردیده بود، از سوی مقامات توزیع گردید.