اعضا مسلکی مدیریت ع تثبیت نیازی مندهای تعلیمات

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۴:۵۳

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

1-اعضای مسلکی موظف است که تمام اسنا د و مدارک تثبیت نیازمندیهای تعلیمی مراکزاساسی و اختصاصی را جمع آوری وکارشناسی نموده نواقص پروسه را برملا و غرض رفع آن پیشنهادات مشخص خود را به مدیریت نیازمندیهای تعلیمی ارائه بدارند.

2- رفتن به مراکزتعلیمی درترکیب هیئت کمپلکسی و بررسی امورات تعلیمی آنها.

3-با درنظرداشت پلان ها و نصاب تعلیمی موجوده نیازهای تعلیمی مورد ضرورت را تثبیت و غرض اجراات بعدی به مدیریت ع تقدیم بدارند.

4-اعضای مسلکی طوردوام داربا مراکزاساسی و اختصاصی عملاً ارتباط تامین نموده و پلان ها، پروگرام ها و نصاب تعلیمی آنها را تحلیل دقیق نموده نواقص را برملا و جهت رفع آن نظریات و پیشنهادات لازم را به مدیریت نیازمندیهای تعلیمات ارایه مینمایند.

5- ارایه طرح های مورد نیاز تثبیت نیازمندی های تعلیمی برای مراکزاساسی واختصاصی ترتیب و ارسال آن به سلسله مدیریت ع تثبیت نیازمندیها حضورمقام محترم قوماندانی ع تعلیم وتربیه.

اعضا مسلکی مدیریت ع تثبیت نیازی مندهای تعلیمات

  •    عنوان وظیفه

سمونمل

بست ذکور

1 بست

تعداد بست ها

          شرایط متقاضی  

 

  • - داشتن حداقل درجه تحصیل لیسانس اکادمی پولیس  و یا معادل آن.
  • - داشتن حد اقل دوسال  تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

 - داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتر (پروگرام آفیس).

- تسلط کامل به زبان های رسمی کشور (دری و پشتو).    

 - رتبه کاندیدان طبق پالیسی اپس، یک بست پائین، یک بست بالاتر و یا معادل بست باشد.

 

Documents

فورم متقاضی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies