آمر فنی و عملیاتی

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۲۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر فنی و عملیاتی 
بست:    3
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش مربوطه    ریاست حفظ مراقبت 
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس حفظ مراقبت    
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه:  ترتیب پلان آموزش دهی، ترتیب طرزالعمل ها و پالیسی ها در بخش ترمیمات جنراتور ها و پروژهای مربوط به برنامه پایداری تاسیسات 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    ترتیب پلان عملیاتی برای اجرای وظایف کنترولی و نظارتی بخش حفظ و مراقبت ساختمان های قطعات و جزوتام های وزارت به منظور تامین شفافیت.
2.    ترتیب پلان های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت برای پرسونل داخل تشکیل و قراردادی وزارت امور داخله در رابطه به امور حفظ و مراقبت.
3.    انسجام و هماهنگی بین قطعات برای تبادل نظر و تجارب مسلکی پرسونل اداری و فنی.
4.    ترتیب طرزالعمل ها و پالیسی های حفظ و مراقبت با درنظر داشت پلان استراتیژیک اداره.
5.    جمع آوری یافته ها از بازدید های ولایتی برای ترتیب پلان های جامع و عملی در مطابقت به اهداف کلان اداره.
6.    تطبیق پالیسی های ستندرد عملیاتی در امور حفظ ومراقبت.
7.    ایجاد برنامه های آموزشی در مورد نحوه تطبیق پروژه های حفظ ومراقبت برای آمرین تعمیرات و پرسونل مربوطه آن.
8.    ترتیب پلان تطبیقی امینی (سفتی) برای مصئونیت پرسونل.
9.    ترتیب پلان خریداری وسایل و ابزار کار مورد ضرورت قطعات و جزوتام های وزارت امور داخله.
10.    ترتیب لیست نیازمندی های قطعات برای خریداری های عمده و پرچون.
11.    ترتیب پلان توزیع اجناس به قطعات و جزوتام های وزارت امور داخله.
وظایف مدیریتی: 
12.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره،
13.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
14.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
15.    هماهنگی با آمریت ها و مدیریت های ریاست مربوطه و ادارت همکار.
16.    هماهنگی با بخش های عملیاتی وزارت امور داخله به منظور ایجاد سفر های مشترک کاری به ولایت غرض کنترول و بررسی اجراات و آموزش دهی.
17.    هماهنگی با ادارات تدارکاتی و مالی وزارت و ادارات دیگر به مظور انسجام کار و ترتیب پالیسی ها و طرزالعمل ها.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: انجینری ساختمان، انجینری میخانیک، انجینری آبرسانی، انجینری برق از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
•     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies