مدیر عمومی حفظ مراقبت  قطعات مرکزی

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۲۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی حفظ مراقبت  قطعات مرکزی
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش مربوطه    ریاست حفظ مراقبت 
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    4
گزارشده به:    آمر حفظ و مراقبت قطعات مرکزی    
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: کنترول از چگونگی سیستم برق ٬ آب ٬ فاضلاب ٬تنظیف قطعات واطمینان از فعال نگهداشتن سیستم های متذکره در قطعات وجزوتامهای وزارت.                                                                                                                                                             
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    رسیده گی به امورات حفظ ومراقبت مربوط به این اداره که از قطعات وجزوتام های مربوطه آن ولایت مواصلت مینماید ویا به آن ها ابلاغ میشود.
2.    ترتیب تقسیم اوقات مناسب جهت کنترول وبازرسی از قرارداد های حفظ ومراقبت قطعات مرکزی حد اقل طور ماهوار وارایه گرارش بدست آمده از آن ها به مدیرعمومی در مرکزجهت آگاهی از چگونگی تطبیق آن پروژه ها.
3.    همکاری درترتیب وآماده نمودن دوسیه های تثبیت احتیاج طور سالانه در ولایت مربوطه قبل ازآغاز سال مالی بعدی.
4.    کنترول از چگونگی سیستم برق ٬ آب ٬ فاضلاب ٬تنظیف قطعات واطمینان از فعال نگهداشتن سیستم های متذکره در قطعات وحزوتام های ولایت مربوطه.
5.    پیشنهاد ترمیمات اساسی جهت جلوگیری از سکتگی در امورات حفظ ومراقبت ولایت مربوطه در صورتیکه تشخیص شود آن قسمت به ترمیمات (قبل از وقوع حادثه یا بعد از حادثه ) ضرورت دارد.
6.    تطبیق پالیسی ها ی ستندرد عملیاتی در امور حفظ ومراقبت 
7.    بررسی تثبیت احتیاج که از  ولایات جهت پروژه های حفظ ومراقبت مواصلت مینماید. 
8.     ایجاد تریننگ ها وورکشاپها در مورد نحوه تطبیق پروژه های حفظ ومراقبت برای آمرین تعمیرات و پرسونل مربوطه آن 
وظایف مدیریتی: 
9.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره،
10.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
12.    مفاهمه و هماهنگی با ادارات تمویل کننده و قراردادی های وزارت امور داخله.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های( سیول انجینری، انجینری ساختمان، انجینری برق، انجینری آبرسانی، انجینری میخانیک ، انجینری مهندسی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای حائز سند لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور، 
3.    مهارت های لازم:
•     تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
•      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت،
ب‌.    (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام،
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies