تکنیشن لابراتورار

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    تکنیشن لابراتورار
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش مربوطه    ریاست عمومی تعمیرات 
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    2
گزارشده به:    مدیر عمومی کنترول و کیفیت تاسیسات    
گزارش¬گیر از:    
کد    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
        هدف وظیفه:   تست انواع مواد ساختمانی (پروژه های تحت کار وزارت امور داخله).                                                                                                                                                            
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
•    تست خاک پروژه های ساختمانی اداره به منظور بلند بردن کیفیت و مقاومت تاسیسات.
•    تست آب آشامیدنی و مشخص نمودن منرال ها و مواد مفیده و مضره موجود در آب.
•    تسلیم دهی اسناد مربوط به مواد ساختمانی تست شده به مراجع مربوط.
•     تثبیت فیصدی مواد ساختمانی (پروژه های تحت کار) 
•    لابراتوار و تست های مواد ساختمانی قبل از کار، در جریان کار و بعد از کار.
•    وظایف مدیریتی: 
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
•    وظایف هماهنگی:
•    هماهنگی با تمام دیپارتمنت های ریاست جهت تطبیق  پلان های ساختمانی و تعمیراتی 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:( انجنیری لابراتوار) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
       (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

fwrm_drkhwasty_hdyd_3.pdf

Related VacanciesShow all

Back to vacancies