تحلیلگر اطلاعات امنیتی

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۱:۳۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:        تحلیلگر اطلاعات امنیتی
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت ا مور داخله
بخش مربوطه    ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:     رئیس حمایت معلوماتی                             
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: برنامه ریزری، ترتیب  طرح ها و پروتوکول های محافظتی  و سیستم اطلاعاتی، پیش بینی از هشدار های امنیتی، حفظ اطلاعات و نظارت بر دسترسی مسائل امنیتی 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و ارتقاء کنترل‌های امنیتی.
2.    تهیه و ترتیب طرح‌ها و پروتوکول‌های محافظتی و سیستم‌های اطلاعاتی در مقابل دسترسی‌های غیرمجاز، تغییر و یا تخریب.
3.    حفظ اطلاعات و نظارت بر دسترسی مسائل  امنیتی.
4.    انجام تست‌ های آسیب‌پذیری، تجزیه و ارزیابی ریسک و ارزیابی‌های امنیتی.
5.    پیش‌بینی هشدارهای امنیتی، حوادث  طبیعی و تهیه نمودن طرح ها جهت کاهش احتمال آن‌ها.
6.    مطالعه و تحلیل اطلاعات امنیتی و مدیریت  نمودن شبکه و سیستم‌های تشخیص و پیشگیری از نفوذ.
7.    تهیه و ترتیب پیشنهاد ات، استعلام و سایر اسناد رسمی بخش مربوط 
8.     تحلیل، تعریف، اجرا و نگهداری سیاست‌های امنیتی در مطابقت به قانون و مقراات نافذه
وظایف مدیریتی:
9.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
10.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
12.    مفاهمه و هماهنگی با تمام بخشهای وزارت جهت انجام بهتر امور فعالیتها
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد ،7 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: (علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی)و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل یکسال برای حائز سند لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies