آمر برنامه اول

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۱:۱۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل


لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر برنامه اول 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت پلان  و برنامه  ریاست عمومی مالی وبودجه  
موقعیت پست:    مرکزی 
تعداد پست:    
گزارشده به:    معاون پلان و برنامه 
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
تاریخ بازنگری:    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه : تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی به برنامه اول وزارت امور داخله مطابق به تشکیل و ساختار برنامه های وزارت امور داخله در همکاری با صنوف خدمت و فعالیت هایی که شامل برنامه اول میباشد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی 
وظایف تخصصی :
1.    مساعدت و مشارکت در طرح ، تنظیم و پلان بودجه پیشنهادی به برنامه اول وزارت امور داخله در همکاری با سایر مراجع ذیربط در وزارت امور داخله 
2.    توزیع تخصیصات برنامه اول وزارت امور داخله به برنامه و فعالیت مشخص و توجه به کودگذاری صحیح فورم تخصیصات مطابق به جدول حسابات همچنان ابلاغ و اطلاع بودجه منظور شده به واحدها و فعالیت های مربوط به برنامه اول وزارت امور داخله .
3.    همکاری در تثبیت نیازمندی ها برای برنامه اول وزارت امور داخله و فعالیت های مربوطه و بررسی پلان ها و نیازمندی های صنوف خدمت که شامل برنامه اول هستند و توزیع درست تخصیصات در مطابقت به پلان مالی که قبلا به اساس برنامه تهیه گردیده است.
4.    همکاری در ترتیب پلان مالی بودجه وزارت امور داخله ، کنترل بر مصرف بودجه و تخصیصات که متعلق به برنامه اول وزارت امور داخله میباشد.
5.    همکاری مستمر با آمریت بودجه عادی غرض توزیع دقیق و شفاف تخصیصات متعلق به برنامه اول .
6.    دریافت مشکلات و معضلات بودجوی و پیدا نمودن راه های حل مناسب غرض مرفوع ساختن این مشکلات و چالش ها همچنان  همکاری با آمریت محاسبه معاشات جهت تثبیت هر چه بهتر و دقیقتر بودجه معاشات مربوط برنامه اول وزارت .
7.    درخواست تخصیصات  برنامه اول از وزارت مالیه در مطابقت با بودجه منظور شده ، در فصول ، فـنـد ها و برنامه های مشخص وزارت امور داخله و همکاری با آمریت محاسبه معاشات جهت تثبیت هر چه بهتر و دقیقتر بودجه معاشات مربوط برنامه اول وزارت .
8.    تهیه و ترتیب گزارش از مصارف طبق تخصیصات واصله  به منظور تطبیق پلانهای مالی بودجه عادی همچنان مراقبت از توازن تخصیصات مربوط برنامه اول وزارت امور داخله در تمام سطوح مصارفاتی مطابق جدول مصارف ترتیب شده و قراردادهای منظور شده
وظایف مدیریتی:
9.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
10.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
11.    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
12.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ 
13.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
14.    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اداره عامه، حکومت داری، پالیسی عامه، اداره و تجارت، اقتصاد، مدیریت مالی، مدیریت عمومی، حسابداری، CA، ACCA ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگرد
     (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies