8 هراس افگن طالب در لوگر هلاک و یک مرکز تعلیمي انتحاری های این گروه تروریستی تخریب گردیده است.

rahimzai_moi
چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۳ - ۹:۸

نیروهای ویژه پولیس، شب گذشته عملیاتی را به هدف تخریب مرکز "تعلیم و تربیه انتحاری گروه تروریستی طالبان" در ساحه "تگاب" ولسوالی بره‌کی برک ولایت لوگر راه اندازی نمودند.
در پی این عملیات، این مركز تروریستان طالب تخریب گردیده و نیز 8 هراس افگن طالب به هلاکت رسیدند.
در این مركز تعليمي طالبان؛ برعلاوه آماده سازی اعضای گروه ترویستی برای انجام عمل انتحاری بالای افراد ملکی و تأسيسات نظامي، مواد انفجاری، واسکت های انتحاری و جنگ افزار های سبک و سنگین این گروه تروریستی نگهداری میشد.