۶۰ میل اسلحه مختلف النوع درولایت ننگرهار از سوی پولیس کشف وضبط گردید.

hakimi-moi
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۲۰:۳
03

پولیس مبارزه با مواد مخدر قومانداني امنيه ولایت ننگرهار  روز گذشته طی یک عملیات به تعداد ۵۰ میل تفنگچه مختلف النوع ، ۱۰ میل  کلاشینکوف ،۵۰ عدد شاژور خالی را که دریک عراده واسطه نقلیه نوع تونس جابجا گردیده بود از مربوطات ولسوالی سرخرود کشف وضبط نمود.
درپیوند به اين قضیه یکتن مظنون بازداشت گردیده است.