۲۲ تن در پیوند به جرایم جنایی بازداشت شدند

moi-af
چهارشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۵ - ۱۳:۲۹
شسی

۲۲ تن در پیوند به قمار بازی، سرقت، قتل، فریب کاری، کمیشن کاری و فروش مواد تاریخ تیر شده از ولایت های تخار، هرات، کابل، پروان و بغلان بازداشت شدند.
منسوبین فرماندهی امنیه ولایت تخار ۹ تن را در پیوند به آزار و ازیت و قمار بازی از مربوطات ولسوالی بنگی ولایت تخار بازداشت نموده اند.
در همین حال، سه تن در پیوند به فروش مواد غذایی تاریخ تیر شده و زهری از مربوطات ناحیه نهم شهر کابل از سوی نیروهای امنیتی فرماندهی پولیس این ولایت بازداشت شدند. 
در یک خبر دیگر؛ نیروهای امنیتی قوماندانی امنیه ولایت هرات سه تن را در پیوند به سرقت همرا با دو میل اسلحه، یک تن را در پیوند به کمیشن کاری در بخش خرید و فروش اعضای بدن انسان و سه تن دیگر را در پیوند به شوهر دادن زنهای متاهل در بدل پول به روشهای فریب دهنده از مربوطات ولایت هرات بازداشت نموده اند. 
ازسوی دیگر، دو تن در پیوند به سرقت از مربوطات ناحیه اول شهر چاریکار مرکز ولایت پروان و یک تن دیگر در پیوند به قتل راننده تکسی و سرقت موترش در مربوطات شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان توسط منسوبین پولیس مبارزه با جرایم جنایی بازداشت گردیده اند.