یک گروه ٦ نفر سارقین موبایل و فروشنده مواد مخدر از کابل بازداشت گردید

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۸/۱۱ - ۱۰:۲۱
908

منسوبین حوزه اول امنیتی شهر کابل در پی دو عملیات جداگانه یک گروه ٦ نفری سارقین موبایل و فروشنده های مواد مخدر را از مربوطات آن حوزه بازداشت نمودند.
افراد بازداشت شده تحت نظارت قرار گرفتند و تحقیقات از نزد شان ادامه دارد