گزارش ماه قوس سال1398

گزارش تدویر جلسات شوراهای مشورتی بین پولیس و مردم در مرکز و ولایات
مدیریتهای عمومی پولیس مردمی قوماندانی امنیه ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان، ننگرهار، لغمان، کنرها، بادغیس، لوگر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردگ، کندهار، زابل، ارزگان، دایکندی، هلمند، نیمروز، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، سمنگان، کندز، تخار، بغلان، بدخشان، هرات، فراه، خوست، غزنی، نورستان و غور شوراهای مشورتی بین مردم و پولیس را طبق پلان برنامه عمل ملی ایجاد و به سلسله جلسات نوبتی ماهوار شان طی ماه قوس سال 1398 نیز 202 جلسه شورای مشورتی بین مردم و پولیس را به اشتراک 3866 تن تدویر نموده اند.
در جلسات متذکره پیرامون وضعیت امنیتی، مشکلات محیطی و جلب همکاری مردم با پولیس در تأمین امنیت محلات شان صحبت شده است. اعضای شوراهای مشورتی بمنظور تأمین امنیت و حل مشکلات محلات شان نظریات و پیشنهادات خویش را با پولیس محل شریک ساخته، همچنان جهت حل آن مشوره های لازم ارائه نموده اند، مسئولین پولیس مردمی نظریات و پیشنهادات اعضای شوراهای مشورتی را جمع آوری و در تفاهم با رهبری قوماندانی‌های محترم امنیه ولایات مبنی بر رفع مشکلات مردم اقدام نموده اند. 

پولیس مردمی